Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

1. Provozovatel internetového obchodu Magnetickysvet.cz, Ing. Jana Dostálová, se sídlem v Hradci Králové, Nerudova 199/38, identifikační číslo 76431266, (dále též jen „Správce“), zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje fyzických osob nebo společností (dále též „Zákazníků“).

 • V případě fyzických osob: jméno a příjmení; adresu bydliště; číslo bankovního účtu; emailovou adresu; telefonní číslo.
 • V případě společností: jméno a příjmení kontaktních osob; telefonní číslo kontaktních osob; e-mailovou adresu kontaktních osob; název společnosti; webovou adresu obchodu; emailovou adresu společnosti; fakturační adresu; IČ, DIČ; číslo bankovního účtu.

2. Výše uvedené osobní údaje je třeba zpracovat za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy (vyřízení objednávky) a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran (reklamace. Takové zpracování umožňuje:

 • článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, a
 • článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany.

3. Osobní údaje budou zpracovávány Správcem za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

4. Na emailovou adresu zákazníka budou v případě zájmu zákazníka zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu na kontaktní adresu Správce, emailu na adresu info@magnetickysvet.cz nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem Správcem uchovávána po dobu 2 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

5. Zpracování daných osobních údajů provádí zejména Správce, osobní údaje však pro něj mohou  zpracovávat i tito zpracovatelé nebo třetí strany: 

 • Přepravci: Zásilkovna s.r.o., Uloženka s.r.o., Česká pošta a.s. a přepravní společnost Geis Parcel CZ s.r.o.
 • Platební brána ThePay.cz, s.r.o.
 • Poskytovatel účetního softwaru Pohoda
 • Účetnictví 2+1 s.r.o.
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nejsou využívány

6. Zákazníci mají podle Nařízení a na základě dohody právo:

 • požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zákazníků zpracovává,
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, tento výmaz Správce provede, nebude-li v rozporu se zákonem nebo oprávněnými zájmy Správce,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud má Zákazník za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • na přenositelnost údajů,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování na základě neoprávněného zájmu správce. 

V Hradci Králové 24.5.2018

 

1