Magformers Geometrie 1 - OBRÁZKY a STAVBY

Doporučeno od: 3 let
Dostupnost: skladem
2650,00 Kč s DPH
2190,08 Kč bez DPH
Přidat do košíku

Popis produktu

Výukový box Magformers Geometrie 1 s podtitulem OBRÁZKY A STAVBY je moderní učební pomůcka pro MŠ + první a druhé třídy ZŠ, která hravou formou seznámí žáky se základy geometrie. Velmi ceněná je zejména nyní v době neplánovaného uzavření škol, neboť je zároveň vynikající pomůckou pro domácí učení dětí v rodinách. Součástí boxu je kromě potřebných magnetických tvarů i velmi moderní čtyřicetistránková učebnice s metodickými pokyny pro děti i rodiče. Celý projekt je realizován ve spolupráci s akreditovanou lektorkou vzdělávání učitelů, RNDr. Marií Kupčákovou, Ph.D., která vypracovala výukové karty v souladu s platnými učebními osnovami a navazuje na moderní pojetí výuky matematiky dle profesora Milana Hajného.

Cílem tohoto výukového boxu Magformers je napomoci vytvářet a rozvíjet geometrické představy předškolních a mladších školních dětí kreativní formou. Karty obsahují minimum textu, proto je lze používat také při vzdělávání dětí cizinců i v rámci inkluze.

Názvy dílků jsou přizpůsobeny věku dětí, s tím, že není vždy nutné trvat na přesném geometrickém názvosloví. Jedním z cílů předmatematického vzdělávání je rozlišování 2D a 3D geometrických útvarů (například mezi čtvercem a krychlí). Rovinné útvary jsou pojmenovány jednoduše jako „obrázek“, stavby v prostoru pak jako „stavba“ a jsou v učebnici ni barevně odlišeny. Druh dílku magnetické stavebnice není vyjádřen slovně, ale obrázkem. Stejně tak potřebný počet znázorňují štítky s tečkami (obdoba stěn hrací kostky).

Karty jsou označeny písmeny A – F podle okruhů činností: 
A Hledáme tvary: čtverec, trojúhelník, kruh
B Sestavujeme obrázky
C Doplňujeme druhou polovinu obrázku 
D Vytváříme stavby
E Víme, co je obrázek a co je opravdová stavba
F Hrajeme si se stavebnicí

Obsah boxu „Magformers Geometrie 1“: 14x čtverec, 4x obdélník (dvojice čtverců), 3x trojitý obdélník (trojice čtverců), 4x kruh (kroužek), 6x trojúhelník (malý rovnostranný trojúhelník, 5x vysoký trojúhelník (rovnoramenný ostroúhlý trojúhelník), 6x pravoúhlý trojúhelníček (pravoúhlý rovnoramenný trojúhelník), 2x půlválec (polovina pláště válce), 1x dlouhá špejle (není součástí balení), 1x učebnice „Obrázky a stavby“

2